Fastighetskonsult specialiserad på bostadsrätt och hyresrätt

Om Borättsbyrån

Borättsbyrån är ett konsultföretag som arbetar med fastighetsjuridik och fastighetsekonomi med särskild kompetens inom bostadsrätt och hyresrätt. Jag som driver byrån heter Magnus Löfgren och är utbildad jurist (jur.kand.) och civilekonom (ekon.mag.).


Efter avslutade studier och något års arbete på Fastighetsägarna Stockholm startade jag Borättsbyrån med avsikt att det skulle vara en specialiserad byrå främst med bostadsrättsföreningar som kunder. 


Verksamheten var aktiv under varumärket Borättsbyrån under år 2009-2011. Från hösten 2011 till slutet av 2021 drev jag vidare verksamheten under varumärket Jurideko Fastighetspartner i bolaget Jurideko Fastighetspartner Stockholm AB. Inriktningen var under dessa år bredare och även riktad mot små och medlestora hyresfastighetsägare.


Från år 2022 har jag avslutat min verksamhet på Jurideko och arbetar idag främst med ett delägt Fastighetsbolag, Stadsmyntet AB (stadsmyntet.se). Mitt arbete för Stadsmyntet AB och andra eventuella konsultuppdrag sker fortsättningvis genom Borättsbyrån.

Tjänster

Fastighetsjuridik


Bostadsrättsjuridik, hyresrättsjuridik och avtal vid fastighetstransaktioner

Fastighetsekonomi


Investeringskalkyler, finansiering och andra fastighetsekonomiska frågor.

Konsult

MAGNUS LÖFGREN

Jurist & Ekonom

MAGNUS LÖFGREN

Jurist & Ekonom

Kontakt